1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Places per tipologia de contracte*


España Italia
Portugal Chile

Xifres al tancament del 2015.
(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d'ús i en propietat. No s'hi inclouen places de motos.
(**) Inclou les places gestionades per Saba a Andorra (291 places en règim de lloguer).
(***) Concessió Zona Regulada.


Cifras a cierre de 2015
Cifras a cierre de 2015