1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

50 anys de Saba

50 años de Saba

El 1966, Saba va resultar adjudicatària de cinc aparcaments subterranis, en la que es podria anomenar "la primera concessió" de Barcelona, ubicats a la columna vertebral del comerç al centre de la ciutat. Representaven unes 4.000 places. Feia poc un grup d'empresaris i financers de la ciutat vinculats a companyies del sector de la banca i la construcció havia constituït la Societat d'Aparcaments de Barcelona, SA amb la finalitat de construir i explotar aparcaments subterranis.


El naixement de la companyia que avui és Saba va coincidir en el temps amb la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona d'estudiar i implantar polítiques per racionalitzar el trànsit a la ciutat tenint en compte el creixement del parc mòbil i la falta d'estacionaments fora de la vida pública. L'aparcament va aparèixer com a mesura correctiva per aturar el creixent desordre circulatori que hi havia, i es va convertir en una mesura destinada a ordenar i regular el trànsit. Barcelona tenia aleshores 1.745.000 habitants i un parc mòbil de 280.000 vehicles.

Saba

En les dècades següents, Saba va explorar oportunitats més enllà de Barcelona, va consolidar la seva estructura interna, la seva direcció i equip humà, i va reforçar el seu perfil industrial. El creixement i la internacionalització es van acompanyar progressivament dels atributs que caracteritzen la companyia de referència que és Saba: la innovació, l'excel·lència en el servei al client, la gestió mediambiental o la implicació amb els projectes, entre d'altres.

50 anys després d'aquella primera concessió de Barcelona, la reconversió de Saba és equivalent a l'experimentada per les ciutats: 50 anys de transformació de les ciutats són 50 anys de desenvolupament permanent per a Saba, de reformulació comercial i tecnològica i de consolidació d'un projecte a llarg termini orientat a la qualitat de servei i a la mobilitat sostenible com a eixos d'actuació.


Saba
50 años de Saba

Una companyia en l'ADN del qual la concessió, la col·laboració públicoprivada i la vinculació amb el territori en què opera constitueixen la seva naturalesa i li permeten establir el diàleg adequat amb els diferents actors amb els quals coopera –Administracions, Institucions, persones– per captar les seves necessitats i implantar i desenvolupar fórmules de progrés, gràcies a un equip humà compromès.

Saba continuarà el camí cap a la sostenibilitat, la responsabilitat empresarial i el ple convenciment de ser partícip en el progrés de la societat i de les ciutats amb què ha interactuat des del 1966.