1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Els pilars de Saba

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana especialitzat en la gestió d'aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.300 persones, el Grup està present en cinc països d'Europa i Amèrica Llatina i té 194.000 places d'aparcament distribuïdes en 371 centres.

La companyia disposa d'una combinació d'actius en diferents etapes del seu cicle de vida, on predominen els que estan en una fase de maduresa, amb marges elevats, que ajuden a finançar-ne d'altres en fase de desenvolupament. Aquesta característica permet situar la vida mitjana dels actius per sobre dels 25 anys, fet que garanteix el futur de la companyia.


Plantilla por países
Plantilla por países

El model de negoci de Saba se sustenta, així mateix, en la privilegiada ubicació geogràfica dels seus actius, l'excel·lència en la qualitat de la prestació del servei i l'enfocament comercial, a més de la introducció activa de la tecnologia, la gestió dels contractes i una dimensió adequada que facilita l'eficiència, la competitivitat i la internacionalització.

Des que va néixer el 2011, Saba s'ha fixat el creixement com a repte estratègic principal. Això ha permès sortejar etapes econòmicament adverses amb capacitat per crear valor per a l'accionista. Així, des del 2011 s'ha incrementat en un 83% el nombre d'aparcaments i en un 43% el nombre de places. Una expansió que descansa sobre una situació financera sòlida, amb una inversió acumulada de 482 milions d'euros en operacions com les d'Adif i Bamsa el 2013-2014, i CPE, el 2015.

La companyia ha continuat aquest exercici amb la desinversió en parcs logístics en el pla estratègic de reordenació d'actius i que permetrà a Saba créixer amb més capacitat en l'activitat d'aparcaments. Aquestes operacions, unides al refinançament de la companyia dut a terme el 2014 i la cerca permanent d'elements que millorin l'estructura financera, dota la companyia de recursos per afrontar una nova etapa de creixement, com també una major eficiència en aquest àmbit.

Saba incorpora una visió de llarg termini i de compromís amb els actius que gestiona i amb les administracions amb les quals col·labora. El cicle de vida de la companyia és el dels actius en cartera, en molts casos sota concessió (més de 100.000 places d'aparcament), en altres, en propietat, que es complementen amb actius en lloguer i de gestió per a tercers, però en tots prestant un servei públic i de llarg termini. És a dir, la visió de Saba és industrial.


3 ejes de actuación
3 ejes de actuación


Presencia de Saba España
Presencia de Saba Italia
Presencia de Saba Portugal
Presencia de Saba Chile
Cifras a cierre de 2015.
Cifras a cierre de 2015.