1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

El debat sobre la mobilitat urbana


Saba, com a operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, proposa un nou model de mobilitat sostenible centrat a construir ciutats i comunitats inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Vivim en un sistema global i competitiu on les ciutats són espais en els quals conviuen diferents realitats i dinàmiques, laborals i lúdiques. En aquest sentit, hi ha la necessitat de donar una resposta harmònica que en satisfaci els múltiples usos, propiciant un creixement econòmic sostenible. D'altra banda, presenciem un augment de la congestió i el consum de
carburant a causa del trànsit d'agitació, que comporta alts nivells de contaminació a les urbs.

Saba entiende el aparcamiento como una parte más de la cadena de la movilidad de las ciudades

La oferta de Saba