1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Evolució 2011-2015

Saba Infraestructures compleix cinc anys. Un projecte de refundació.

Un període en què la filosofia de la companyia i la seva manera d'actuar han permès assumir una transformació interna, incrementant l'eficiència operativa del grup, desenvolupar una gestió activa dels contractes i culminar alhora oportunitats de creixement, implantant de manera decidida iniciatives tecnològiques i de reformulació comercial que converteixen Saba en un referent del sector.

Tot això, pensant fonamentalment en la qualitat del servei al client com a eix central.


Magnitudes económicas de gestión

(*) Dades reexpressades segons noves normes consolidat mercantil.
(**) Perímetre de gestió sense plusvàlues per desinversions en actius logístics.
2011: xifres proforma consolidades per als 12 mesos de l'exercici.

Magnitudes económicas de gestión

(1) EBITDA proforma: benefici de les operacions +/- resultat alienacions + dotació amortització.
(*) Dades reexpressades segons noves normes consolidat mercantil.
(**) Perímetre de gestió sense plusvàlues per desinversions en actius logístics.
2011: xifres proforma consolidades per als 12 mesos de l'exercici.

Margen

(*) Dades reexpressades segons noves normes consolidat mercantil.
(**) Perímetre de gestió sense plusvàlues per desinversions en actius logístics.
2011: xifres proforma consolidades per als 12 mesos de l'exercici.

Actividad e inversión en expansión
Actividad e inversión en expansión

Inversión acumulada en expansión
25 años de vida media concesional