1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Bamsa, la referència en mobilitat sostenible de Saba


El projecte de col·laboració publicoprivada de referència a Barcelona, participat en un 60% per Saba i en un 40% per l'Ajuntament, ha permès dissenyar una proposta per gestionar la mobilitat als centres urbans, a més de reforçar el futur de la companyia. Elements com la capacitat de gestió en xarxa dels aparcaments de les zones cèntriques, la reducció de la congestió i la millora de la mobilitat, amb més informació (App de Saba i WiFi als aparcaments per planejar desplaçaments) i millor accés (VIA T), la intermodalitat, la qualitat en el servei i la sostenibilitat, són els eixos d'aquesta proposta.

Aparcaments al servei de la mobilitat urbana sostenible

Bamsa

Bamsa

Bamsa
Bamsa