1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Accionistes

Actualment, Saba té 3.500 accionistes, que representen l'1,2% de l'estructura accionarial. L'Oficina de l'Accionista té una sèrie d'eines que permeten, a més de mantenir el contacte regular amb els accionistes, proveir-los d'informació rellevant de la companyia, especialment en els aspectes sobre activitats, resultats o novetats que puguin ser interessants.

Els canals per accedir a aquesta informació o contactar amb l'oficina són la pàgina de la companyia, www.saba.eu, l'e-mail exclusiu per a accionistes,
Accionistes@saba.eu, i també el telèfon habilitat per a accionistes, +34 93 557 55 28.

Amb una gestió clarament orientada a la qualitat de servei, l'Oficina de l'Accionista va donar resposta el 2015 a prop de 300 sol·licituds.


Accionariado de Saba
Accionariado de Saba