1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Missió, Visió i Valors

Saba s'inspira i es fonamenta en la seva missió, visió i valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el Grup.

Missió, la nostra raó de ser

Donar resposta a les necessitats d'infraestructures al servei de la mobilitat de persones i mercaderies harmonitzant la satisfacció dels clients, accionistes i treballadors amb el desenvolupament de la societat.

Visió, el nostre objectiu

Ser un operador de referència i lideratge en l'àmbit de la gestió d'infraestructures i prestació de serveis públics, mitjançant:
Misión, Visión y Valores

Els Valors, la nostra manera d’actuar

Ser un operador de referència i lideratge en l'àmbit de la gestió d'infraestructures i prestació de serveis públics, mitjançant:
Misión, Visión y Valores