1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Responsabilitat Social Corporativa

Saba és conscient que els millors resultats sempre estan vinculats a les millors maneres d'operar. Avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d'excel·lència per a les empreses de primer nivell. És caminant cap a aquests criteris sostenibles i socialment responsables que Saba aconseguirà el nivell d'excel·lència adequat per consolidar-se com la companyia de referència que és i que aspira a seguir sent. Saba integra la sostenibilitat com un factor inherent a la presa de decisions. Aquesta voluntat es tradueix en la seva incorporació als processos de gestió interna, al mateix nivell de factors com l'anàlisi de rendibilitat dels projectes, el cost de finançament, l'estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre altres aspectes.


Huella de carbono
Accionariado de Saba

Eixos principals d'actuació

Saba insisteix en un esforç continuat per identificar les millors pràctiques en termes d'eficiència energètica, amb la introducció de la il·luminació eficient. Així, Saba ha implantat des del 2013 la il·luminació LED en els seus aparcaments d'Espanya, Portugal i Itàlia. El resultat és més que significatiu: en tres anys s'han substituït més de 30.000 punts de llum en 74 aparcaments. Aquestes actuacions permetran reduir en 2.000 tones l'any les emissions de CO2, a més d'aconseguir un estalvi en el consum elèctric d'aproximadament el 55%.

El 2015, i amb la finalitat de seguir implementant mesures de reducció més eficients i avançar cap a l'excel·lència en sostenibilitat, Saba s'ha sotmès de manera voluntària a una verificació de la petjada de carboni per part d'un tercer independent, en un procés de transparència i anàlisi exhaustiva de les dades. En aquest sentit, les emissions totals de CO2 el 2015 van augmentar en un 2,9% respecte del 2014, una xifra que inclou l'increment de perímetre. En termes comparables, les emissions van baixar un 0,7% respecte del 2014, xifra que reflecteix l'esforç per impulsar millores en aquest àmbit, de manera paral·lela al desenvolupament i el creixement de la xarxa d'aparcaments. Una tendència a la baixa que s'ha registrat per quart any consecutiu.

L'equip humà de la companyia és la base essencial per al desenvolupament del creixement i el que podria anomenar-se l'estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l'entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. Saba treballa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, país d'origen, religió o edat. Així mateix, també continua amb la implantació i difusió a tota la seva estructura dels compromisos derivats del Codi Ètic, entre els quals destaca l'esforç per aconseguir una adequada coordinació en tots els països on opera la companyia.


Equipo Humano
Distribución de la plantilla por género

Un altre dels eixos d'actuació passa pel treball continu de Saba cap a la integració laboral amb la signatura d'acords amb empreses i fundacions que facilitin la inserció de col·lectius amb dificultats per incorporarse al món laboral. La capil·laritat i penetració territorial pròpia del negoci de la companyia faciliten aquesta capacitat per intentar atendre les demandes en aquesta àrea. Es podrien destacar aquí els acords amb la Fundació Once i el Grup Sifu per subcontractar serveis auxiliars en aparcaments, en aquests casos, impulsant la integració de persones amb discapacitat. Cal subratllar també l'adhesió al Programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", una iniciativa basada en la intermediació laboral que té com a objectiu facilitar la integració en el mercat de treball a persones en risc d'exclusió social. Finalment, i relacionat amb l'acció social de Saba, cal destacar la cessió d'una nau al Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona per a la campanya de recollida d'aliments impulsada el 2015 pel Banc d'Aliments i en la qual es van superar els 4,5 milions de quilos d'aliments gràcies a les donacions massives.


Adhesión al Programa incorpora de "laCaixa"
Colaboración con Gran Recogida de Alimentos

A Xile, entre altres accions significatives, la companyia manté des de ja fa més de quatre anys un compromís amb la Fundació Teletón, en favor dels nens i els joves amb discapacitat, per treballar en la seva rehabilitació i contribuir a un canvi cultural en el país en pro de la dignitat de les persones amb discapacitat i dels seus drets. Saba és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i dóna suport als deu principis que promou aquesta institució, una referència en drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. La companyia manté el seu compromís per fer del Pacte Mundial i dels seus principis part de l'estratègia, la cultura i les accions quotidianes de la companyia, com també involucrar-se en projectes cooperatius que contribueixen als objectius més amplis de desenvolupament de les Nacions Unides. Saba forma part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, que té actualment més de 2.600 entitats adherides. Aquesta xarxa és, des que es va crear, una de les primeres plataformes estatals del Pacte Mundial amb més signants.


Red Pacto Mundial España We Support
Així mateix, desenvolupa la seva activitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, especialment pel que fa a l'acció pel clima, en la línia de les accions d'eficiència energètica, i a les ciutats i comunitats sostenibles, amb el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana. A la Cimera per al Desenvolupament Sostenible celebrada el setembre de 2015, els Estats membres van aprovar aquests 17 objectius per posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i fer front al canvi climàtic.