1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Magnituds econòmiques de gestió 2015

Al tancament del 2015, els ingressos d'explotació del perímetre de gestió de Saba se situen en els 240 milions d'euros, mentre que l'EBITDA arriba als 121 milions d'euros. Sense considerar l'impacte de les desinversions en parcs logístics, la xifra d'ingressos seria de 222 milions i la d'EBITDA, de 103 milions, amb un marge del 46%, que ha evolucionat de manera creixent els últims anys, malgrat un entorn de caiguda de l'activitat, gràcies principalment a la implantació de mesures de millora i d'eficiència i a les noves operacions de desenvolupament.

La tradicional política de creixement selectiu, basada en criteris de rendibilitat i seguretat econòmica i jurídica, com també les accions orientades a la gestió eficient de les explotacions i la innovació tecnològica constitueixen més que mai els signes d'identitat de Saba. En la mesura que els trets de recuperació econòmica es confirmin i es tradueixin en un creixement del consum, les accions i les mesures d'eficiència constituiran una palanca dinamitzadora que s'haurà de traduir en millores de la rendibilitat. Saba va invertir 48 milions d'euros en l'exercici del 2015, un 68% en expansió, sent l'operació de CPE la més rellevant.


Adquisició de CPE i desinversió en parcs logístics
Juntament amb la consolidació de les línies d'actuació bàsiques de la companyia (eficiència, innovació i proactivitat comercial), l'exercici 2015 s'ha caracteritzat per la consolidació del canvi de perímetre, gràcies a l'adjudicació dels contractes d'Adif i Bamsa el 2014, i a la compra de la companyia d'aparcaments portuguesa CPE.

L'adquisició del 100% de CPE, amb una inversió de 25,3 milions d'euros, suposa per a Saba un pas quantitatiu i qualitatiu molt significatiu en el posicionament estratègic de la companyia a Portugal. Representa allargar la vida concessional mitjana de Saba a Portugal fins als 19,7 anys, i duplicar alhora les xifres d'EBITDA, gràcies a la incorporació de 19
aparcaments i 9.873 places.

D'altra banda, en parcs logístics, Saba ha formalitzat en l'exercici 2015 la venda del parc logístic de Toulouse i la participació del 32% de Cilsa, societat concessionària de la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona. L'operació s'emmarca dins del pla estratègic de Saba de reordenació de la seva cartera d'actius i, alhora, de creixement en l'activitat d'aparcaments, cosa que permet, a més, optimitzar la situació de tresoreria del Grup.


Magnitudes económicas de gestión 2015
Magnitudes económicas de gestión 2015
Ingresos 2015 Por actividad
Ingresos 2015 Por país
Balance consolidado
Balance consolidado