Informe Anual

keyboard_arrow_down
Salvador Alemany i Josep Martínez Vila

Entrevista

Salvador Alemany, President
Josep Martínez Vila, Conseller Delegat

“Saba es consolidarà com un dels principals referents internacionals del sector”

Llegir-la tota

Balanç
del 2016

Saba tanca un exercici en el qual, de nou, s’ha donat compliment als objectius emmarcats en les línies d’actuació de la companyia: incrementar l’eficiència operativa del negoci, implantar iniciatives que permetin convertir Saba en referència del sector (nous sistemes de suport, tecnologia, iniciatives comercials i eficiència energètica) i desenvolupar una gestió activa dels contractes, amb un enfocament explícit cap al creixement.

Llegir-ne més

Presentació de la companyia

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments.

Plantilla per països

0% Espanya
0% Itàlia
0% Xile
0% Portugal
Equip humà
0

Persones

Evolució
2011-2016

Magnituds econòmiques de gestió

Ingressos /Milions €

EBITDA /Milions €

Marge

Activitat del grup Saba

L’exercici 2016 ha suposat per a Saba la focalització definitiva en l’activitat d’aparcaments, àrea en la qual la companyia, des de la seva refundació el 2011, ha impulsat iniciatives per distingir-se com un dels principals referents internacionals del sector. Les expectatives de recuperació en l’activitat d’aparcaments apuntades el 2015 s’han confirmat el 2016.

Informació
economicofinancera

Magnituds econòmiques de gestió 2016 /Milions €

Ingressos

EBITDA

Responsabilitat Social Corporativa

Saba articula la seva Responsabilitat Social Corporativa en base a tres grans eixos: mobilitat, vinculació al territori i medi ambient. Per reduir l'impacte inevitable de la seva activitat, la companyia centra els seus esforços en emprendre mesures d'eficiència energètica. Mitjançant aquestes, Saba va reduir el 2016 les emissions totals de CO2 en un 10% respecte el 2015.

Presència

Espanya
132.816
Places
Itàlia
27.907
Places
Portugal
16.719
Places
Xile
17.728
Places
0
Total places

50 anys de Saba

Llegir-ne més
keyboard_arrow_up