| |

Informació Corporativa

Missió, visió i valors

Saba s’inspira i es fonamenta en la seva Missió, Visió i Valors per establir els principis orientadors de gestió de tot el Grup.

Missió

Donar resposta a la necessitat de mobilitat sostenible, oferint capacitat d'aparcament i serveis complementaris a client.

Visió

Ser líder internacional en el sector dels aparcaments i serveis a la mobilitat sostenible,sent referent en qualitat de servei, innovació i tecnologia.

Els valors, la nostra forma d'actuar

  • Orientació a resultats
  • Compromís
  • Confiança en les persones
  • Innovació
  • Millora contínua
  • Servei al client
  • Proactivitat