| |

Activitat

Gestió d'aparcaments

Saba (99,5% CriteriaCaixa) és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d'aparcaments. Implementa amb visió industrial seva activitat en tots els àmbits del sector de l'aparcament i disposa d'excel·lents ubicacions, fruit d'una política de creixement selectiu per garantir els màxims estàndards de qualitat, innovació i experiència. Tot això, sota l'eix conductor del servei al client com a pilar central, el factor diferenciador de Saba.

Saba compta a tancament de l'exercici 2021 amb una plantilla de 2.099 persones i està present en 182 ciutats de nou països d'Europa i l’Amèrica Llatina, gestionant 1.051 aparcaments i 382.471 places.

El model de negoci de Saba es basa en la ubicació geogràfica privilegiada dels seus actius, l'excel·lència en la qualitat del servei i l'enfocament comercial, a més de la introducció proactiva de tecnologia, la gestió dels seus contractes i una mida adequada que facilita l'eficiència, la competitivitat i la internacionalització. El Grup té una combinació d'actius en diferents etapes del seu cicle de vida, la majoria d'ells en etapa madura amb alts marges, factor que permet finançar els que es troben en una etapa de desenvolupament. La vida mitjana dels contractes és, actualment, de 21 anys, garantint així el futur de l'empresa.

L'objectiu de Saba és convertir-se en un operador europeu líder en el servei públic de mobilitat urbana i gestió d'infraestructures mitjançant un creixement continu, selectiu i sostenible. El perfil industrial, amb compromís, responsabilitat i participació activa en la gestió forma part de la filosofia d'actuació i desenvolupament de Saba, adoptant així un enfocament a llarg termini per a l'avanç dels seus interessos comercials.

Visita saba.es per a descobrir els avantatges d’aparcar a Saba.