| |

Responsabilitat social corporativa

La RSC a Saba

La responsabilitat Social Corporativa (RSC) forma part de l’estratègia de negoci de Saba, des de la seva fórmula de contribució activa a la millora social i ambiental, així com amb l’objectiu de millorar en la competitivitat i afegir valor a tots els processos de la companyia.


Tot això es transmet a través del Sistema Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió per processos i focalitzat en una millora continua de l’organització.


Gràcies al SIG i sempre amb el respecte a les legislacions vigents, Saba integra la ISO 9001 (Qualitat) i la ISO 45001 (Seguretat i Salut) construint així unes bases sòlides per la RSC.


Aquests fonaments fan possible elevar la sostenibilitat com un factor inherent a la presa de decisions integrant també la ISO 14001 (Medi Ambient) i la ISO 50001 (Eficiència energètica). Això permet la incorporació dels aspectes medi ambientals als processos de gestió interna, al mateix nivell de factors com la anàlisis de rendibilitat dels projectes, el cost de finançament, l’estratègia comercial o les tecnologies de la informació, entre d’altres aspectes.


Finalment, Saba integra en el seu Sistema de Gestió la ISO 27001 (Seguretat de la Informació) com a objectiu d’assegurar la continuïtat del servei per tots els grups d’interès de manera segura i eficient.Aquests criteris estan acreditats a través de diferents certificacions: