| |

Activitat

Gestió d'aparcaments

Saba és l’operador líder en gestió d’aparcaments a Espanya i un dels més grans d’Europa, amb experiència des del 1966. Avui dia està present en més de 130 municipis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Xile i Andorra. La companyia disposa de 194.000 places distribuïdes en 371 aparcaments.

L’últim trimestre del 2013, Saba va culminar els seus dos projectes de creixement més significatius: les adjudicacions de la gestió dels aparcaments de 14 aeroports d’Aena, i de la gestió i l’explotació dels 72 aparcaments de 51 estacions de ferrocarril d’Adif. A aquestes operacions se li ha de sumar la constitució de la societat mixta Bamsa, participada en un 60% per Saba i en un 40% per BSM (Ajuntament de Barcelona). Bamsa, sota la marca “Saba Barcelona Bamsa”, opera 19 aparcaments públics al centre de la ciutat. En un futur, la xarxa sumarà fins a 26 aparcaments.

Saba opera en tots els àmbits del sector —concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer— i disposa d’una cartera diversificada d’actius i serveis amb un denominador comú: incloure els estàndards més alts de qualitat, innovació, experiència i servei al client que enforteixen el factor diferenciador de la marca Saba i converteixen les infraestructures en elements clau de la mobilitat. Així, l’oferta d’aparcaments abasta àrees d’especialització com ara els centres històrics, comercials, hospitalaris i logístics; aeroports, zones turístiques o de residents, i zones d’estacionament regulat en superfície.

La companyia s’esforça per desenvolupar diverses actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i els avenços tecnològics a la seva xarxa d’aparcaments, a fi de millorar el servei als seus clients i la cura del medi ambient. En aquest sentit, Saba va ser pionera el 2012 en la implantació del VIA T a les vies d’accés i sortida. Amb aquest sistema de pagament dinàmic internacional, el mateix que actualment està operatiu en la majoria de les autopistes, s’agilita l’accés a l’aparcament, ja que permet l’entrada i la sortida sense tiquet —amb l’opció de rebre l’e-rebut de manera senzilla a través del web—, sense necessitat d’aturar el vehicle tant als accessos com a les sortides de la infraestructura, i sense haver de passar pel caixer, amb la qual cosa s’estalvia temps i carburant alhora.

El 2015, es van registrar 5,6 milions de moviments amb VIA T, amb un percentatge d’ús del 40%, tant en rotació com en abonats. Actualment, Saba ja compta amb uns 50 aparcaments amb VIA T. En una segona fase, la companyia està implantant aquest sistema en el conjunt de la seva xarxa, com és el cas dels aparcaments de la companyia a Xile, als quals els seguiran els d’Itàlia i Portugal.

Saba Aparcaments és una empresa de referència en el sector de l’aparcament tant a Espanya com en l’àmbit internacional. La innovació, l’aplicació de noves tecnologies i la concepció de l’aparcament com un element fonamental per a la mobilitat i l’accés als nuclis urbans i les àrees metropolitanes constitueixen alguns dels factors que marquen el desenvolupament de la companyia.

Més informació a www.saba.es

Places per tipologia de contracte*
País
Propietat
Concessió
Concessió ZR**
Gestió
Lloguer
Total
Espanya
5.061
53.646
5.912
64.974
2.332
131.925
Itàlia
1.640
19.754
7.368
225
233
29.220
Portugal
681
9.447
2.205
6.675
783
19.791
Xile
0
5.065
0
7.668
0
12.733
Andorra
0
0
0
0
291
291
Xifres a tancament del 2015.

(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’hi inclouen places de motos.
(**) Concessió Zona Regulada.