| |

Activitat

Gestió d'aparcaments

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat urbana, especialitzat en la gestió d’aparcaments. Amb una plantilla de més de 1.500 persones, el Grup està present en cinc països d’Europa i Amèrica Llatina i compta amb prop de 210.000 places d’aparcament distribuïdes en 400 centres.

La companyia opera en tots els àmbits del sector —concessió administrativa, propietat, gestió i lloguer— i disposa d’una cartera diversificada d’actius i serveis amb un denominador comú: incloure els estàndards més alts de qualitat, innovació, experiència i servei al client que enforteixen el factor diferenciador de la marca Saba i converteixen les infraestructures en elements clau de la mobilitat. Així, l’oferta d’aparcaments abasta àrees d’especialització com ara els centres històrics, comercials, hospitalaris i logístics; aeroports, zones turístiques o de residents, i zones d’estacionament regulat en superfície.

Saba treballa per tenir la innovació més avançada i noves estratègies comercials, incorporant així serveis intel·ligents associats a la mobilitat de persones i vehicles. Va ser pionera en la instal·lació del VIA T, en el cobrament mitjançant tecnologia QR i disposa d’una pàgina web en la qual es poden comprar productes 100% digitals. A més, la companyia ha potenciat nous sistemes de control, mecanització de descomptes a caixers i el desenvolupament de serveis associats al cotxe i l’aparcament. L’objectiu, per tant, és entendre l’aparcament com un hub de serveis al servei de la mobilitat urbana sostenible. Tot això sota un seguit d’actuacions en termes d’eficiència energètica que es tradueixen en més estalvi i en l’optimització de la gestió.

Per a una empresa de primer nivell com Saba, avançar cap a una competitivitat sostenible i socialment responsable és un repte d’excel·lència. Les persones que conformen l’empresa són essencials per al seu desenvolupament, de manera que es treballa per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. Es desenvolupa una funció de col·laboració amb organitzacions que treballen per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i fundacions que vetllen per l’acció mediambiental i el suport a col·lectius més desfavorits com la infància.

Visita saba.es per a descobrir els avantatges d’aparcar a Saba: www.saba.es

Places per tipologia de contracte*
País
Propietat
Concessió
Concessió ZR**
Gestió
Lloguer
Total
Espanya***
5.052
54.575
5.088
64.598
2.623
131.936
Itàlia
1.519
19.254
6.818
13
233
27.837
Portugal
681
9.990
1.318
5.127
1.465
18.581
Xile
0
5.065
495
24.521
0
30.081
Xifres a tancament del 2017.

(*) Inclou places destinades a rotació, lloguer, cessió d’ús i en propietat. No s’hi inclouen places de motos.
(**) Concessió Zona Regulada.
(***) Espanya inclou les places gestionades per Saba a Andorra (291 plazas en règim de lloguer).