| |

Accionistes

Oficina de l'Accionista

Des de l'Oficina d’Atenció a l’Accionista estem a la vostra disposició per resoldre dubtes o facilitar informació del grup Saba. Si voleu fer una consulta o formular un suggeriment, ho podeu fer per via telefònica, per correu postal o a través de correu electrònic.


INFORMACIÓ GENERAL
Tel. +34 93 557 55 28
Saba Infraestructuras, S.A.
Avda. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona

Dades personals:
Us informem, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, que les dades que ens faciliteu voluntàriament en el vostre correu electrònic seran incloses en un fitxer propietat de Saba Infraestructures, S.A., amb la finalitat de gestionar la petició i/o consulta realitzada. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si us adreceu a Saba Infraestructures, S.A., Av. del Parc Logístic 22-26, 08040 de Barcelona (ref. Dades personals).